festival "SVIT.kom" - komunitný život v Európe
29. apríl - 1. máj 2016

Ciele festivalu

SVIT.kom je jedinečným trojdňových festivalom, so zameraním na komunitný život, európske občianstvo, podporu regionálnych produktov a rozvíjanie vzájomnej spolupráce.

VIDEO POZVÁNKA SVIT.kom 2016

video

O festivale

Čo by ste o komunitnom festivale SVIT.kom mali určite vedieť?
Aby sme sa pod Tatrami lepšie spoznali

Svitský festival vytvára priestor pre prezentáciu miestnych komunít, neziskových organizácií, občianskych združení a nadácií.

Inšpiruje, motivuje, zabáva, vzdeláva a otvára diskusiu o možnostiach zlepšenia kvality života a miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Vytvára prostredie pre autentické zážitky (prednášky, diskusie, workshopy, stretnutia s remeselnými producentami, súťaže, kultúrny program ...)

  • Neziskový sektor

    občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, doborovoľníci...

  • NÁŠ TRH

    predajcovia roľníckych prebytkov, roľníci, farmy/PD, remeselní producenti potravín, poskytovatelia pohostinských a reštauračných služieb, slobodní umelci, ľudoví/umeleckí remeselníci

  • Zábava a zážitky

    počas celého festivalu sa spolu zabavíme a lepšie spoznáme

Organizátori

Aby ste vedeli komu adresovať vaše nápady...
Ivan Zima
hlavný koordinátor
telefón: +421 905 702 973
Petra Molnárová
produkcia gastro sekcia
telefón: +421 905 877 088
Ladislav Raček
produkcia gastro sekcie
telefón: +421 903 603 910
Mária Rušinová
supervízor festivalu
telefón: +421 949 223 563

Prvé odozvy

MAPA PODUJATIA (sobota)

Novinky

Nechajte nám odkaz