festival "SVIT.kom" - komunitný život vo Svite
23. jún - 24. jún 2017

Ciele festivalu

SVIT.kom je jedinečným trojdňových festivalom, so zameraním na komunitný život, európske občianstvo, podporu regionálnych produktov a rozvíjanie vzájomnej spolupráce.

VIDEO POZVÁNKA SVIT.kom 2016

video

O festivale

Čo by ste o komunitnom festivale SVIT.kom mali určite vedieť?
Aby sme sa pod Tatrami lepšie spoznali

Svitský festival vytvára priestor pre prezentáciu miestnych komunít, neziskových organizácií, občianskych združení a nadácií.

Inšpiruje, motivuje, zabáva, vzdeláva a otvára diskusiu o možnostiach zlepšenia kvality života a miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Vytvára prostredie pre autentické zážitky (prednášky, diskusie, workshopy, stretnutia s remeselnými producentami, súťaže, kultúrny program ...)

  • Neziskový sektor

    občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, doborovoľníci...

  • NÁŠ TRH

    predajcovia roľníckych prebytkov, roľníci, farmy/PD, remeselní producenti potravín, poskytovatelia pohostinských a reštauračných služieb, slobodní umelci, ľudoví/umeleckí remeselníci

  • Zábava a zážitky

    počas celého festivalu sa spolu zabavíme a lepšie spoznáme

Organizátori

Aby ste vedeli komu adresovať vaše nápady...
Mgr. Lenka Mačugová
hlavný koordinátor
telefón: +421 917 622 658
JUDr. Lenka Faixová
supervízor festivalu
telefón: +421 918 246 651
Mária Zentková
líder komunít
telefón: +421 903 104 591
Ing. Pavol Sadloň
komerčná sekcia festivalu

Prvé odozvy

MAPA PODUJATIA (sobota)

Novinky

Nechajte nám odkaz