Prihláste sa na SVIT.kom ako predajca

KRITÉRIÁ VÝBERU PREDAJCOV

do komerčnej zóny komunitného festivalu SVIT.kom

V našom záujme, ako organizátorov festivalu, je posilnenie dôvery u spotrebiteľov, že v ponuke predajcov nájdu overenú kvalitu s garantovaným pôvodom od reálnych pestovateľov, výrobcov potravín, poskytovateľov gastronomických služieb ako aj od skutočných ľudovo-umeleckých remeselníkov. Tomu predchádza dôkladný výber predajcov, zhodnocovanie kvality a pôvodu ponúkaných produktov.

Pri výbere budeme uprednostňovať lokálnych a regionálnych predajcov a poskytovateľov pohostinských (reštauračných) služieb. Pri produktoch, ktoré sa v našom regióne nepestujú a nevyrábajú budeme schvaľovať uchádzačov z ostatných slovenských regiónov. V prípade zahraničných účastníkov bude pri výbere zohrávať dôležitú úlohu výnimočnosť produktu a jeho tradícia vo výrobe v danej krajine (regióne).

V rámci festivalu SVIT.kom vytvárame priestor pre predajcov roľníckych prebytkov, súkromne hospodáriacich roľníkov, farmy, remeselných producentov potravín a poskytovateľom pohostinských/reštauračných služieb, ktorí pripravia ponúkané festivalové menu z lokálnych surovín, v spolupráci s remeselnými producentami potravín a do ponuky zahrnú tradičné receptúry. Uchádzači o predajné miesto musia vyplniť on-line prihlášku a priložiť požadované doklady. Ako organizátor si vyhradzujeme právo na výber predajcov na základe stanovených kritérií.

Pre prihlásenie je potrebné vyplniť on-line prihlášku

Záujemca o predaj / poskytovanie gastronomických služieb / predaj + predvádzanie umeleckých remesiel počas 2. festivalového dňa (sobota, 30.04.2016) musí vyplniť ON LINE PRIHLÁŠKU a poslať elektronicky (prípadne poštou) požadované prílohy. Organizátor podujatia si vyhradzuje právo na výber predajcov, na základe kritérií uvedených na internetovej stránke festivalu. Do procesu schvaľovania budú postúpené len kompletne vyplnené prihlášky, ktorých predmet predaja spadá do konceptu komunitného festivalu SVIT.kom. Prihlášky, ktoré nebudú riadne vyplnené, prípadne k nim nebudú doložené požadované prílohy, nebudú uznané. Organizátor bude kontaktovať vybraných uchádzačov mailom najneskôr do 22. apríla 2016.

.

ONLINE PRIHLÁŠKA