komunita

Prihláste sa na SVIT.kom do neziskovej zóny

KRITÉRIÁ VÝBERU ORGANIZÁCII do neziskovej zóny komunitného festivalu SVIT.kom Pri výbere neziskových organizácii, združení, nadácií, ktoré majú záujem o prezentáciu vlastných aktivít počas festivalu budú uprednostňované miestne, prípadne regionálne príslušné organizácie. Každá z organizácii, uchádzajúcich sa o účasť na festivale musí vyplniť on-line prihlášku, v ktorej okrem iného, v stručnej forme, opíše charakter prezentácie a uvedie požiadavky na technické zabezpečenie prezentačného priestoru. Pri schvaľovaní sa bude[…]

1483-articleheadline2

Prihláste sa na SVIT.kom ako predajca

KRITÉRIÁ VÝBERU PREDAJCOV do komerčnej zóny komunitného festivalu SVIT.kom V našom záujme, ako organizátorov festivalu, je posilnenie dôvery u spotrebiteľov, že na trhu dostávajú overenú kvalitu s garantovaným pôvodom od reálnych pestovateľov, výrobcov potravín, poskytovateľov gastronomických služieb ako aj od skutočných ľudovo-umeleckých remeselníkov. Tomu predchádza dôkladný výber predajcov, zhodnocovanie kvality a pôvodu ponúkaných produktov. Pri výbere budeme uprednostňovať lokálnych a regionálnych[…]