2016svitkomperex

Prihláste sa na SVIT.kom ako predajca

KRITÉRIÁ VÝBERU PREDAJCOV do komerčnej zóny komunitného festivalu SVIT.kom V našom záujme, ako organizátorov festivalu, je posilnenie dôvery u spotrebiteľov, že v ponuke predajcov nájdu overenú kvalitu s garantovaným pôvodom od reálnych pestovateľov, výrobcov potravín, poskytovateľov gastronomických služieb ako aj od skutočných ľudovo-umeleckých remeselníkov. Tomu predchádza dôkladný výber predajcov, zhodnocovanie kvality a pôvodu ponúkaných produktov.[…]

_MG_3524

Prihláste sa na SVIT.kom do neziskovej zóny

KRITÉRIÁ VÝBERU ORGANIZÁCII do neziskovej zóny komunitného festivalu SVIT.kom Pri výbere neziskových organizácii, združení, nadácií, ktoré majú záujem o prezentáciu vlastných aktivít počas festivalu budú uprednostňované miestne, prípadne regionálne príslušné organizácie. Každá z organizácii, uchádzajúcich sa o účasť na festivale musí vyplniť on-line prihlášku, v ktorej okrem iného, v stručnej forme, opíše charakter prezentácie a uvedie požiadavky na technické zabezpečenie prezentačného priestoru. Pri schvaľovaní sa bude[…]

_MG_3563

SVIT.kom 2016

Mesto Svit v spolupráci s miestnymi komunitami pripravuje tento rok už druhý ročník komunitného festivalu s názvom „SVIT.kom“, ktorý sa tradične uskutoční v Dome kultúry a na Námestí J. A. Baťu v termíne 29.4. – 1.5.2016. Komunitný festival v centre mesta opäť vytvorí priestor na prezentáciu komunít – mimovládnych organizácií v neziskovej zóne, ktorá inšpiruje, motivuje, zabáva, vzdeláva a otvára diskusiu o možnostiach[…]