namestie_mapa_4aa

Mapa sobotnej festivalovej časti podujatia

Počas sobotného programu sa na pódiu na námestí predstavia hudobné i tanečné zoskupenia, v stánkoch opäť nájdete širokú ponuku poctivých producentov potravín, remeselníkov a zástupcov komunít, ktorí vám počas celého dňa predstavia svoju činnosť prostredníctvom prezentácií, workshopov a tvorivých dielní. Nájdete tu aj výstavu zvierat či remeselnej tvorby a vyskúšať si môžete jazdu na ekologických trojkolkách TRIKKE. Časový harmonogram jednotlivých[…]

IMG_3305

Prezentácie partnerských miest

V sobášnej sieni Domu kultúry na námestí J. A. Baťu vo Svite prebehnú počas sobotnej časti podujatia SVIT.kom aj zaujímavé bloky prezentácií, ktoré predstavia aktivity jednotlivých zástupcov partnerských miest. 10:00 – 13:00 „Môj svet, moja realita“ – video prezentácia mimovládnej organizácie Caritas z poľského mesta Knurow, o fotografickom projekte, v ktorom profesionálny fotograf mentoroval ľudí s mentálnym[…]

Image

Medzinárodný rozmer podujatia

Podujatie SVIT.kom má v tomto roku navyše medzinárodný rozmer a Mesto Svit ako jeho organizátor privíta na svojej pôde aj zástupcov svojho partnerského mesta Česká Třebová. Komunitný život v tomto prekrásnom českom mestečku budú v sobotu na námestí reprezentovať združenia: TJ Sokol Česká Třebová je telovýchovná organizácia zameraná najmä na všestrannú telesnú výchovu pre všetky vekové[…]

uzavierka

OZNAM O UZÁVIERKE

Z dôvodu zachovania bezpečnosti podujatia bude v sobotu 30.04.2016  v čase od 08:00 hod. do 20:00 hod. nutné uzavrieť ulicu Mierovú v úseku od ulice Fraňa Kráľa po ulicu Ivana Krasku. Za pochopenie ďakujeme.

svit-kom_banner2

Na čo sa môžete tešiť v roku 2016?

Ide už o druhý ročník podujatia, ktoré svoju úspešnú premiéru zažilo v máji 2015. Organizátorom podujatia je Mesto Svit a na jeho prípravu sa mestu pre tento rok podarilo získať podporu prostredníctvom grantu Európskej komisie v programe Európa pre občanov, aktivita Partnerské mestá. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zároveň podujatiu udelilo záštitu v[…]

2016svitkomperex

Prihláste sa na SVIT.kom ako predajca

KRITÉRIÁ VÝBERU PREDAJCOV do komerčnej zóny komunitného festivalu SVIT.kom V našom záujme, ako organizátorov festivalu, je posilnenie dôvery u spotrebiteľov, že v ponuke predajcov nájdu overenú kvalitu s garantovaným pôvodom od reálnych pestovateľov, výrobcov potravín, poskytovateľov gastronomických služieb ako aj od skutočných ľudovo-umeleckých remeselníkov. Tomu predchádza dôkladný výber predajcov, zhodnocovanie kvality a pôvodu ponúkaných produktov.[…]

_MG_3524

Prihláste sa na SVIT.kom do neziskovej zóny

KRITÉRIÁ VÝBERU ORGANIZÁCII do neziskovej zóny komunitného festivalu SVIT.kom Pri výbere neziskových organizácii, združení, nadácií, ktoré majú záujem o prezentáciu vlastných aktivít počas festivalu budú uprednostňované miestne, prípadne regionálne príslušné organizácie. Každá z organizácii, uchádzajúcich sa o účasť na festivale musí vyplniť on-line prihlášku, v ktorej okrem iného, v stručnej forme, opíše charakter prezentácie a uvedie požiadavky na technické zabezpečenie prezentačného priestoru. Pri schvaľovaní sa bude[…]

_MG_3563

SVIT.kom 2016

Mesto Svit v spolupráci s miestnymi komunitami pripravuje tento rok už druhý ročník komunitného festivalu s názvom „SVIT.kom“, ktorý sa tradične uskutoční v Dome kultúry a na Námestí J. A. Baťu v termíne 29.4. – 1.5.2016. Komunitný festival v centre mesta opäť vytvorí priestor na prezentáciu komunít – mimovládnych organizácií v neziskovej zóne, ktorá inšpiruje, motivuje, zabáva, vzdeláva a otvára diskusiu o možnostiach[…]

svitkom-po

Mesto Svit predstavilo na unikátnom festivale SVIT.kom environmentálne riešenia a zámer spolupracovať s komunitami

Mesto Svit, pod záštitou primátora mesta Miroslava Škvareka, zorganizovalo v dňoch 15. a mája 2015, pilotný ročník unikátneho festivalu s názvom SVIT.kom ktorý mal za cieľ prezentovať environmentálne riešenia pre mesto Svit a okolie a zároveň podporiť miestne komunity a mimovládne organizácie. Prvý ročník festivalu SVIT.kom prilákal počas dvojdňového podujatia pozornosť zástupcov okolitých miest a obcí, medzinárodných i lokálnych spoločností, miestnych komunít a mimovládnych organizácií z celého Slovenska.[…]