uzavierka

OZNAM O UZÁVIERKE

Z dôvodu zachovania bezpečnosti podujatia bude v sobotu 30.04.2016  v čase od 08:00 hod. do 20:00 hod. nutné uzavrieť ulicu Mierovú v úseku od ulice Fraňa Kráľa po ulicu Ivana Krasku. Za pochopenie ďakujeme.

2016svitkomperex

Prihláste sa na SVIT.kom ako predajca

KRITÉRIÁ VÝBERU PREDAJCOV do komerčnej zóny komunitného festivalu SVIT.kom V našom záujme, ako organizátorov festivalu, je posilnenie dôvery u spotrebiteľov, že v ponuke predajcov nájdu overenú kvalitu s garantovaným pôvodom od reálnych pestovateľov, výrobcov potravín, poskytovateľov gastronomických služieb ako aj od skutočných ľudovo-umeleckých remeselníkov. Tomu predchádza dôkladný výber predajcov, zhodnocovanie kvality a pôvodu ponúkaných produktov.[…]

_MG_3524

Prihláste sa na SVIT.kom do neziskovej zóny

KRITÉRIÁ VÝBERU ORGANIZÁCII do neziskovej zóny komunitného festivalu SVIT.kom Pri výbere neziskových organizácii, združení, nadácií, ktoré majú záujem o prezentáciu vlastných aktivít počas festivalu budú uprednostňované miestne, prípadne regionálne príslušné organizácie. Každá z organizácii, uchádzajúcich sa o účasť na festivale musí vyplniť on-line prihlášku, v ktorej okrem iného, v stručnej forme, opíše charakter prezentácie a uvedie požiadavky na technické zabezpečenie prezentačného priestoru. Pri schvaľovaní sa bude[…]

_MG_3563

SVIT.kom 2016

Mesto Svit v spolupráci s miestnymi komunitami pripravuje tento rok už druhý ročník komunitného festivalu s názvom „SVIT.kom“, ktorý sa tradične uskutoční v Dome kultúry a na Námestí J. A. Baťu v termíne 29.4. – 1.5.2016. Komunitný festival v centre mesta opäť vytvorí priestor na prezentáciu komunít – mimovládnych organizácií v neziskovej zóne, ktorá inšpiruje, motivuje, zabáva, vzdeláva a otvára diskusiu o možnostiach[…]

svitkom-po

Mesto Svit predstavilo na unikátnom festivale SVIT.kom environmentálne riešenia a zámer spolupracovať s komunitami

Mesto Svit, pod záštitou primátora mesta Miroslava Škvareka, zorganizovalo v dňoch 15. a mája 2015, pilotný ročník unikátneho festivalu s názvom SVIT.kom ktorý mal za cieľ prezentovať environmentálne riešenia pre mesto Svit a okolie a zároveň podporiť miestne komunity a mimovládne organizácie. Prvý ročník festivalu SVIT.kom prilákal počas dvojdňového podujatia pozornosť zástupcov okolitých miest a obcí, medzinárodných i lokálnych spoločností, miestnych komunít a mimovládnych organizácií z celého Slovenska.[…]

11221861_369110189962183_4688393733239022841_o

Mapka festivalu

Ostáva 1 deň do začiatku festivalu a to je najvyšší čas, aby ste sa dozvedeli kto všetko sa bude prezentovať, aké dobroty budete môcť ochutnať. Takže, tu je naša festivalová mapka aj s legendou! Počasie nám bude priať, takže aj váhavci sa môžu definitívne rozhodnúť a doraziť do Svitu. Najlepšie ak väčšina príde ekologickým spôsobom:[…]

admin-ajax.php

Komunitný festival SVIT.kom štartuje už o týždeň

Mesto Svit v spolupráci s miestnymi komunitami Vás pozýva na 1. ročník festivalu komunít SVIT.kom, ktorý sa uskutoční v dňoch 15. a 16. mája 2015 v priestoroch Kultúrneho domu a na Námestí Jána Antonína Baťu vo Svite. Dvojdňový festival je rozdelený na konferenčnú a festivalovú časť a spolu s odbornými diskusiami ponúkne širokú škálu zábavy pre širokú verejnosť. Prvý ročník festivalu, ktorý je zameraný na prezentáciu komunitného života[…]

komunita

Prihláste sa na SVIT.kom do neziskovej zóny

KRITÉRIÁ VÝBERU ORGANIZÁCII do neziskovej zóny komunitného festivalu SVIT.kom Pri výbere neziskových organizácii, združení, nadácií, ktoré majú záujem o prezentáciu vlastných aktivít počas festivalu budú uprednostňované miestne, prípadne regionálne príslušné organizácie. Každá z organizácii, uchádzajúcich sa o účasť na festivale musí vyplniť on-line prihlášku, v ktorej okrem iného, v stručnej forme, opíše charakter prezentácie a uvedie požiadavky na technické zabezpečenie prezentačného priestoru. Pri schvaľovaní sa bude[…]

1483-articleheadline2

Prihláste sa na SVIT.kom ako predajca

KRITÉRIÁ VÝBERU PREDAJCOV do komerčnej zóny komunitného festivalu SVIT.kom V našom záujme, ako organizátorov festivalu, je posilnenie dôvery u spotrebiteľov, že na trhu dostávajú overenú kvalitu s garantovaným pôvodom od reálnych pestovateľov, výrobcov potravín, poskytovateľov gastronomických služieb ako aj od skutočných ľudovo-umeleckých remeselníkov. Tomu predchádza dôkladný výber predajcov, zhodnocovanie kvality a pôvodu ponúkaných produktov. Pri výbere budeme uprednostňovať lokálnych a regionálnych[…]