Ďakujeme všetkým našim partnerom za podporu!

Ďakujeme všetkým našim partnerom za podporu! Vďaka Vám bolo možné vo Svite zrealizovať prvý ročník komunitného festivalu SVIT.kom.

loga