Mesto Svit predstavilo na unikátnom festivale SVIT.kom environmentálne riešenia a zámer spolupracovať s komunitami

Mesto Svit, pod záštitou primátora mesta Miroslava Škvareka, zorganizovalo v dňoch 15. a mája 2015, pilotný ročník unikátneho festivalu s názvom SVIT.kom ktorý mal za cieľ prezentovať environmentálne riešenia pre mesto Svit a okolie a zároveň podporiť miestne komunity a mimovládne organizácie.

Prvý ročník festivalu SVIT.kom prilákal počas dvojdňového podujatia pozornosť zástupcov okolitých miest a obcí, medzinárodných i lokálnych spoločností, miestnych komunít a mimovládnych organizácií z celého Slovenska. Cieľom festivalu bolo počas odbornej konferencie diskutovať o environmentálnych otázkach a riešeniach, ako aj vytvoriť priestor na propagáciu miestnych producentov potravín a remeselníkov a priblížiť poctivú remeselnícku potravinu čo najbližšie k spotrebiteľovi.

Myšlienka usporiadania komunitného festivalu SVIT.kom nadviazala na predchádzajúce aktivity miestnych pobočiek medzinárodného hnutia Slow Food a zrodila sa na jeseň minulého roka. Pri tvorbe projektu stáli Ladislav Raček (Slow Food Tatry), Miroslav Škvarek (vtedy ešte len kandidát na primátora mesta Svit), Ivan Zima (dnešný zástupca primátora), Petra Molnárová (Slow Food Pressburg) a inšpirátorky Illah Van Oijen a Barbara Zavarská z OZ Punkt. Pre projekt postavený na filozofii „ľudia pre ľudí“ sa nadchli okolité komunity i mnohí Sviťania. Vďaka úsiliu úzkeho produkčného tímu (Ivan Zima, Ladislav Raček, Petra Molnárová, Mária Rušinová) sa podarilo úspešne zrealizovať prvý festival komunít s názvom SVIT.kom.

Nové environmentálne riešenia pre mestá a v nich žijúce komunity.

Piatkovú konferenčnú časť festivalu otvoril Miroslav Škvarek a vo svojom príhovore zdôraznil potrebu prijať princípy environmentálneho správania a upozornil na aspekty trvalo udržateľného rastu. Vyzdvihol potrebu osobného kontaktu a stretávania sa pri tvorbe plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Po úvodnom príhovore predstavili koncepciu mesta Svit ako Zeleného mesta pod Tatrami zástupca primátora mesta Svit, Ivan Zima a Radim Tomáš z OZ Ekoton. Peter Liška, vedúci kompostárne vo Svite, vystúpil so zaujímavou prednáškou z oblasti spracovania biologicky rozložiteľného odpadu. Svojou prezentáciu na tému „Elektromobilita a služby energetickej efektívnosti v súkromnom a verejnom sektore“ predstavil aj Andrea Pancotti zo spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., spoločnosť skupiny ENEL. Andrea Štulajterová , koordinátorka kampane Do práce na byciklli otvorila otázku Udržateľnej mestskej mobility. Žiačky SOŠ vo Svite – Lenka Kredatušová, Beata Habľáková a Kristína Gelátová vypracovali a odprezentovali príspevok s názvom „10 rokov s GLOB-om vo Svite” – realizácia dlhodobého celosvetového programu zameraného na sledovanie stavu životného prostredia. Pavel Škultéty (Renviro s.r.o.) vo Svite predstavil úspešný projekt zameraný na zber PET fliaš priamo od spotrebiteľov.

Veľkú pozornosť nielen detského diváka pritiahla prezentácia Radima Tomáša s názvom „Žijú tu s nami“ – vtáky a netopiere v mestskom prostredí. Konferenciu spestrili taktiež módne prehliadky oblečenia z recyklovaného materiálu, ktoré pripravila SOŠ Svit. V doobedňajšej časti predstavili modely, ktoré vznikli napríklad aj z PET fliaš.

Počas piatkovej konferencie predstavili svoje úspešné projekty zástupcovia organizácií a komunít: Barbara Zavarská a Illah Van Oijen z OZ Punkt (autorka myšlienky komunitného projektu Dobrý Trh, členka Aliancie Stará Tržnica Bratislava ako aj inšpirátorka tohto festivalu); Petra Molnárová (Slow Food Pressburg )priblížila Koncept prezentácie remeselných potravín v rámci Dobrého Trhu a potravinového trhu „TRH-PIAC-MARKT“ v Starej Tržnici. Gabriel Oprendek (Opre’ Cidery s.r.o.) vystúpil s inšpiratívnou prednáškou „Prečo sa nebáť vlastných snov“ – reálny príbeh tých, ktorí strach nemali. Zuzana Ištvánová z OZ GenoFond prezentovala projekt na záchranu genofondu ovocných stromov. Lucia Uhrinová z SOŠ Svit prítomným predstavila atraktívny odbor „Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín“. V moderovanej diskusii predstavili svoju činnosť a záujmy Miroslav Jurčák (ZO Jednota dôchodcov), Michal Machala, (Pro Meliori, n.o.), Ingrid Lindemanová (CVČ Svit), zástupcovia študentského parlamentu vo Svite, Dana Meriačová (Bytový podnik Svit, s.r.o.) a Ján Drobný (Basketbalový klub mládeže).

Festivalový deň určený pre širokú verejnosť

Sobota 16. mája 2015 sa niesla v znamení hudby, tanca, tradícií, ekologických riešení a chutí lokálnej gastronómie. Bohatý kultúrny program, v ktorom účinkovali široko zastúpené domáce folklórne a hudobné zoskupenia, školy a tanečné formácie, zabával návštevníkov počas celého dňa.

Na svoje si prišli aj milovníci dobrého jedla a pitia, ktoré ponúkali vybraní predajcovia v stánkoch, ako aj vystavujúce komunity. Spomedzi komerčných predajcov dostali prednosť tí producenti, ktorí vo svojich stánkoch ponúkali tradičné lokálne suroviny a remeselné potraviny. Organizátori kládli dôraz na kvalitu a tradíciu.

V priestore námestia a parku prezentovali svoju činnosť a s záujmy predstavitelia komunít zo Svitu, ako aj z blízkeho okolia. Návštevníci tak mohli na jednom mieste obdivovať prácu remeselníkov a umelcov, stánok cyklistického klubu, výstavu fotografií v parku a v Kultúrnom dome, aktívne sa zapojiť sa do tréningu lukostreľby, mladých basketbalistov, maľovať a tvoriť v stánku Centra voľného času, navštíviť burzu kníh alebo výstavu živých zvierat, ochutnať vynikajúce, na mieste pripravované pstruhy v podaní Rybárskeho zväzu, tradičné múčniky pripravené Úniou žien a mnohé iné zaujímavé aktivity. Nechýbali ani ukážky hasičskej techniky a veľkej obľube sa tešili i vozidlá údržby v správe Technických služieb mesta.

Lákadlom boli aj elektromobily a moderné technológie. Nadšenci elektromobilov mali možnosť vyskúšať si jazdu na autách z flotily Slovenských elektrární a elektro-bicykle. Všetky vekové kategórie mohli na vlastnej koži prežiť adrenalínový deň plný moderných technológií v ich stánku počas oboch festivalových dní. Slovenská inovačná a energetická agentúra prezentovala možnosti úspory energií vďaka energeticky úspornému domu. Deň fotografie vo Svite, ktorý bol jednou zo sprievodných aktivít festivalu, vyvrcholil v sobotu podvečer vyhlásením výsledkov súťaže o najlepšiu fotografiu a odovzdanie cien vrátane ceny primátora mesta.

Nemalú pozornosť vzbudilo aj spoločné varenie primátorov miest Svit, Poprad a Liptovský Hrádok, ktorí priamo na námestí varili tradičné slovenské jedlo podľa liptovského receptu. Toto vydarené podujatie sa podarilo zorganizovať najmä vďaku usilovnej spolupráci a nadšeniu všetkých zúčastnených komunít,  mestských organizácií, partnerov a dobrovoľníkov a podporilo tak zámer organizátorov pokračovať v podobných aktivitách. Ďalší ročník festivalu otvorí svoje brány ešte raz v tomto roku na jeseň.

Fotogaléria na facebooku

TLAČOVÁ SPRÁVA