Na čo sa môžete tešiť v roku 2016?

SVITkom2016_plagat_A31naweb

Ide už o druhý ročník podujatia, ktoré svoju úspešnú premiéru zažilo v máji 2015. Organizátorom podujatia je Mesto Svit a na jeho prípravu sa mestu pre tento rok podarilo získať podporu prostredníctvom grantu Európskej komisie v programe Európa pre občanov, aktivita Partnerské mestá. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zároveň podujatiu udelilo záštitu v rámci Slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie SK PRES.

SVIT.kom je jedinečným trojdňových festivalom, so zameraním na komunitný život, európske občianstvo, podporu regionálnych produktov a rozvíjanie vzájomnej spolupráce. Aktivity podujatia sú rozvrhnuté do troch dní, na piatkovú konferenčnú, sobotnú festivalovú časť a nedeľa bude venovaná športovým činnostiam.

Piatok 29.04.2016 – Konferencia v Dome kultúry bude venovaná témam európskeho občianstva aj za účasti slovenských europoslancov a to formou prednášok, prezentácií, diskusií a workshopov so študentmi a občanmi, ktorí týchto cestou pozývame rozšíriť si svoje skúsenosti a poznatky o Európskej únii.

V sobotu 30.04.2016 sa môžete tešiť na bohatý kultúrny program na námestí J. A. Baťu pred Domom kultúry, kde tak, ako aj v minulom roku, svoj priestor na prezentáciu nájdu nielen remeselníci a producenti poctivých potravín, ale aj zástupcovia komunít z nášho mesta a jeho blízkeho okolia. Súčasťou festivalu bude aj možnosť vyskúšať si jazdu na ekologických elektrických trojkolkách. Ani tento rok tu nebude chýbať výstava zvierat, výstava fotografií a tvorivé dielne CVČ, základných umeleckých škôl či ukážky aktivít skautov, lukostrelcov alebo basketbalistov.
V kultúrnom programe sa predstavia základné umelecké školy, folklórne zoskupenia, divadlo, škola tanca, či hudobná skupina SHOCK BAND.
Predvečer 1. mája bude na námestí tradične patriť stavaniu a ohrávaniu mája v réžii folklórnych súborov a chýbať nemôže ani zapálenie vatry pri Kolibe a neskôr i koncert EC Revival.

V nedeľu sa na ihrisku ZŠ Komenského uskutoční futbalový turnaj zástupcov partnerských miest.

V rámci programu podujatia vo Svite privítame spolu vyše 60 zástupcov z našich patnerov z Českej Třebovej (ČR) a Knurówa (PL), ktoré sa do projektu Európa pre občanov zapojili spolu s mestom Svit.

Aj vy sa môžete stať súčasťou SVIT.kom-u v roku 2016 ako predajca alebo komunita. Potrebné informácie nájdete tu: prihlásiť sa ako predajca